Anvendelse

Vores analyser skaber et bedre samarbejde og effektive løsninger for alle individuelle aktører ved at give konkrete og reelle grundlag for at udvikle virksomhedens arbejdsgange, lønsomhed og øvrige virksomhedsresultater inden for kunde-, logistik og indkøbsorganisationer.

Vores kunde benchmarking-rapporter er det grundlag som behøves for at gøre enkelte identifikationer, valg og prioriteringer af indsatser blandt mange muligheder.

Alle undersøgelser gennemføres årligt, hvilket gør det muligt, løbende at måle effekten af de indsatser, der har været iværksat for at styrke kundernes opfattelser – ikke mindst i lyset af tilsvarende indsatser fra konkurrenterne.

Derfor er Gradient Benchmark et vigtigt værktøj i både planlægnings-, implementerings- og evalueringsfaserne. Vores rapporter er ofte en integreret del af kundeplaner, forretningsudviklingsplaner og strategiudvikling i vores kunders organisationer. Vores model giver kunden mulighed for at målsætte og skabe KPI’er på områder som ellers er ukendte, og derigennem gøre effektiv opfølgning på de indsatser som gennemføres i virksomhederne.