Benchmarking

Vi tilbyder B2B Kundebenchmarking inden for de mest betydende retail-sektorer.

B2B Kundebenchmarking er branche dækkende evalueringer, hvor leverandører og handelsaktører – inden for definerede vareområder – gensidigt og samtidigt vurderer hinandens præstationer inden for rammen af deres samarbejde.

Den individuelle leverandør eller handelsaktør kan herigennem se sine forretningspartneres opfattelser af samarbejdet i forhold til deres vigtigste konkurrenter. Det giver også et fuldstændigt billede af markedsudviklingen, og hvordan konkurrencesituationen har forandret sig – såvel for egen virksomhed, som for andre aktører over tid.

Kundebenchmarking er et effektivt og kraftfuldt operativt værktøj som hjælper virksomheden med at udvikle sin forretning med direkte feedback fra kundernes attituder, prioriteringer og behov.

De spørgsmål som kan besvares er eksempelvis:

  • Hvor godt klarer man sig målt mod sine konkurrenter set over en stor mængde af bagvedliggende konkurrenceparametre.
  • Hvordan ser kunderne at man udvikles over det seneste forretningssår.
  • Hvor godt har de strategiske investeringer man har gennemført slået igennem hos kunderne.
  • Hvad udgør de relativt stærke/svage områder i virksomheden – f.eks. sortiment, prissætning, leveringsevne – set ud fra et kundeperspektiv.
  • Hvilke handlinger bør være prioriterede i kunde/kategoriarbejdet, og mod hvilke kunder
  • Hvilke dele af virksomheden som har behov for en forbedring af salgsorganisationen og dens måde at arbejde med kunderne på.

Denne information gør det muligt at planlægge konkrete og effektive indsatser på markedet.