Nu är vi Gradient Benchmark rakt igenom

Du känner kanske till oss sedan tidigare - som Nordic Trade Research, eller Barometer, eller Handelsattityder - men nu har vi valt att låta hela verksamheten samlas under vårt grundvarumärke: Gradient Benchmark.

Gradient Benchmark är en del av Gradient Gruppen, som har 20 års erfarenhet inom kvalificerad affärsrådgivning i konsumentvarusektorn/retail - och den mest avancerade plattformen för B2B Kundbenchmarking.

Vår uppgift är att skapa konkreta underlag för ett lönsammare och effektivare affärssamarbete för samtliga aktörer i värdekedjan, över hela Norden.

Kontakt

Glömt lösenord?

Genom att logga in och använda tjänsterna på denna hemsida samtycker jag till att mina personuppgifter kan komma att lagras och hanteras av Gradient Benchmark i enlighet med deras personuppgiftspolicy. Jag har rätt att närsomhelst återkalla mitt samtycke genom att mejla begäran om detta till info@gradient-benchmark.se.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Attitudes Impact Business

En faktabaserad kunskap om förhållandet mellan handelsaktör och leverantör är en viktig förutsättning för att upprätthålla och utöka samarbetet effektivt. Relationer präglas av uppfattningar och attityder - och det är nödvändigt att känna till uppfattningarna för att kunna förändra dem i önskad riktning.

Att läsa av ett försäljningsutfall i verksamheten ger bara svar på vad som hänt – men inte varför det hänt. Med vår modell för kundbenchmarking får varje aktör sina unika svar på de bakomliggande förklaringsfaktorerna i deras samarbete med handeln/leverantörerna.

Genom att besvara undersökningarna - fritt och fullständigt - ger man sina samarbetsaktörer en feedback som gör att de kan fortsätta med rätt satsningar, och samtidigt åtgärda de brister som kan finnas i samarbetet.

Det kommer alla att vinna på. Och de ömsesidiga utvärderingarna ger motsvarande feedback tillbaka.

Vad ger kundbenchmarking?

  • En objektiv bild av hur affärspartners upplever samarbetet
  • En benchmark av organisationens prestation i jämförelse med konkurrenter i kategorin
  • En förståelse för utveckling i trender och prestation över tid
  • Förbättrad lönsamhet genom en förbättrad samsyn med affärspartnern
  • Ett redskap för att följa upp, motivera och utveckla medarbetare och organisation

Integritet och hantering av information

Att verka som en oberoende aktör mellan handels- och leverantörsled är ett uppdrag som förpliktar.

Vår omfattande erfarenhet och överblick ger unik möjlighet att rådgiva olika aktörer kring resultaten i utvärderingarna. Samtidigt tummar vi aldrig på vår integritet kring den enskilda aktörens resultat och situation. Alla svar behandlas strikt anonymt och konfidentiellt. Ingen enskild person eller företag kan identifieras eller knytas till de svar som man lämnat.

 

Attitudes Impact Business

777

LEVERANTÖRER täcks av våra utvärderingar

240

KEDJOR/GROSSISTER medverkar i våra utvärderingar

7200

BUTIKER/OUTLETS medverkar i våra utvärderingar

42

RETAILSEKTORER (marknader) täcks av våra utvärderingar

4

LÄNDER där vi genomför kundbenchmarking