Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandel är en stor och central handelssektor med tuff konkurrens och komplexa samarbeten. Sektorn präglas av ett fåtal större matkedjor, och en stor mängd leverantörer inom ett stort antal varuområden.

Dagligvaruhandelssektorn är dynamisk med breda produktsortiment, högt utvecklad sälj och marknadsbearbetning, komplexa logistiklösningar och ett starkt fokus på konsumentens behov kring t ex prissättning och produktutveckling.

Genom vår unika och väletablerade modell för kundbenchmarking hjälper vi leverantörer och handelsaktörer att - trots den komplexa marknadsbilden - få en tydlig förståelse för varandras behov och prioriteringar, och hur den egna verksamheten utvärderas i förhållande till dessa - på ett sätt som är konkret och direkt tillämpbart för den enskilda aktören.

Våra olika utvärderingar täcker relationen mellan leverantörerna samt kedjorna, butikerna, logistikorganisationerna och säljorganisationerna.

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information om våra undersökningar för dagligvaruhandeln.