Om oss

Kundbenchmarking är ett operativt B2B-verktyg som hjälper leverantörer och handelsaktörer att utveckla sin verksamhet och samarbete med utgångspunkt från varandras ömsesidiga utvärderingar. Vi har mer än 20 års erfarenhet och stark förankring hos alla handelsaktörer samt i leverantörsledet.

Vår unika kundbenchmarking-modell har varit etablerad i den svenska marknaden sedan 80-talet och sedan 2008 drivs verksamheten av Gradient Group, som tillhandahåller tjänsterna under ett flertal olika varumärken, bland annat Gradient Benchmark.

Från och med januari 2019 har Gradient Group också tagit över det som tidigare hette Factum Danmark, och som genomfört en liknande typ av B2B Kundbenchmarking i Danmark under många år. I Danmark bedriver vi numera vår verksamhet under namnet Gradient Benchmark.

De olika verksamheternas hemvist i Gradient Group har förtydligats genom att varumärket Gradient lyfts fram i kommunikationen, samt knutit verksamhetsdelarna närmare varandra.

Det innebär att vi är idag verksamma på samtliga nordiska marknader - dvs Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Vi har kontor i Stockholm och Köpenhamn.