Modell

Vår unika och bevisade analysmodell bygger på:

  • Skräddarsydd och kraftfull IT-plattform
  • Samordnat undersökningsupplägg mellan leverantörer och handelskedjor
  • Kontinuerlig utveckling av frågeställningar/utvärderingsparametrar
  • Förankrad genomförandeprocess med samtliga aktörsled
  • Kvalitetssäkringsmodell hela vägen från insamlingsmetodik till datamodellering
  • Kvalificerad rådgivning kring informationsinnehåll, tolkning och analys
  • Unik informationsdatabas/historik som ger tillgång till historiska backdata sedan >20 år

Vår modell innebär att varje enskilt samarbete mellan leverantör och handelsaktör utvärderas på djupet – en utvärdering kan ofta täcka mer än 40 olika affärskritiska parametrar. De utvärderingsparametrar som används är utformade för att täcka samtliga relevanta aspekter på samarbetet, och är förankrade med aktörerna.

Resultaten av utvärderingarna levereras både genom vårt överskådliga och kraftfulla digitala rapporteringsverktyg, samt genom våra affärskonsulters fördjupade analys och presentation av resultaten till uppdragsgivaren.