Servicehandel

Medan dagligvaruhandeln består av några få stora matkedjor, har servicehandeln en mer varierad struktur där många olika sorters aktörer - kedjor, såväl som fristående butiker och kiosker - ingår.

Trots omfattande kedjefiering av sektorn bedrivs servicehandel fortfarande i stor utsträckning av fristående handlare, och har andra förutsättningar bland annat för sortiment, pris och lagerhållning jämfört med dagligvaruhandeln.

Därmed är det viktigt att leverantörer ges möjlighet att få opartisk och kvalitativ information om både de enskilda servicehandlarnas, kedjornas och grossisternas behov och attityder gentemot leverantörer.

Våra olika utvärderingar täcker relationen mellan leverantörerna samt butikerna, kedjorna, servicehandelsgrossisterna och säljorganisationerna.

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information om våra undersökningar för servicehandeln.