Kontakt

Gradient Gruppen har mer än 20 års erfarenhet av kundbenchmarking på den nordiska marknaden.

Våra affärskonsulter har alltid senior erfarenhet från verksamhets-, marknads- och försäljningsledning på några av de största och mest respekterade företagen inom FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Det innebär att vår analys och rådgivning alltid utgår från verkliga operativa och strategiska frågeställningar hos våra uppdragsgivare.

Den särskilda marknadsdynamik som präglar alla Retail-sektorer är vår hemmaplan.

Mats Hedlund
VD Gradient Norden & Affärskonsult

Jag har ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt försäljning och marknadsföring av snabbrörliga konsumentvaror i några av de mest framgångsrika och respekterade organisationerna, både internationella och nationella. Först i mera operativt kommersiella roller och senare i ledning och styrelser. Nu brinner jag för att utifrån egenerfarenhet få vara med och utveckla våra kunders ”customer management” och på så vis stärka och utveckla affärsrelationerna och bidra till ännu fler och bättre affärer.

Telefon:  +46 70 885 19 20
E-mail:   mats.hedlund@gradient-benchmark.se
Linkedin

Fredrik Store
Affärskonsult

Fredrik har varit verksam inom dagligvarubranschen i över 25 år och erfarenhet både från handels- och leverantörssidan. I tidigare roller har han jobbat med lokal försäljning, key account management, säljkårsoptimering samt med ledarskap och affärsansvar på ett flertal olika nivåer. Fredrik arbetar idag som affärskonsult för våra utvärderingar inom dagligvaruhandeln

Telefon:  +46 70 553 80 25
E-mail:   fredrik.store@gradient-benchmark.se
Linkedin

Patric Brannäs
Affärskonsult

Utbildad Marknadsekonom med långvarig erfarenhet från sälj och marknadsorganisationer. Patric har bred kompetens från lokalt och centralt säljarbete, ledarskap, affärsutveckling och marknadsanalys. Patric arbetar som ansvarig affärskonsult med ett stort antal kunder och deras företagsledningar kring verktyg och utvärderingar från Gradient Benchmark. Fokusområden är Apotek, Dagligvaruhandel, Food Service, Restaurang & Storhushåll samt Servicehandel.

Telefon:  +46 733 430 303
E-mail:   patric.brannas@gradient-benchmark.se
Linkedin
 

Thomas Herschend
Affärskonsult & MD Danmark

Mer än 30 års erfarenhet från den nordiska FMCG-marknaden med fokus på försäljningsprocesser, ledarskap och affärsutveckling på leverantörssidan. Thomas är ansvarig för Gradient Benchmarks aktiviteter på den danska marknaden och har under flera år byggt upp en stark förankring hos leverantörer och handel.

Telefon:  +45 31 64 94 83
E-mail:   thomas.herschend@gradient-benchmark.dk
Linkedin
 

Adam Wolf
Affärskonsult

Adam har erfarenhet som key account manager från leverantörssidan inom konsumentelektronikbranschen. Han har jobbat inom olika globala varumärken med ansvar för nordiskt ledande kedjor. Adam arbetar idag som affärskonsult för våra utvärderingar inom Konsumentelektronik samt Bygg- och färgfackhandeln. 

Telefon:  +46 733 35 57 90
E-mail:  Adam.Wolf@gradient-benchmark.se
Linkedin