Marknadsområden

Våra kundbenchmarking-analyser täcker samtliga större detaljhandelssektorer: Dagligvaruhandel, Servicehandel, Restaurang & storhushåll samt Fackhandel.

Vi samarbetar med samtliga större handelskedjor inom dessa sektorer, och även på leverantörssidan är våra tjänster sedan många år en integrerad del av kund- och affärplaneringen hos hundratals uppdragsgivare.

Genom vår hemvist i Gradient Group är vi idag verksamma på samtliga nordiska marknader - dvs Sverige, Danmark, Norge och Finland - med kontor i Stockholm och Köpenhamn.

Se mer om våra tjänster inom olika marknadsområden