Tillämpning

Våra analyser skapar ett bättre samarbete och effektivare lösningar för alla enskilda aktörer, genom att tillhandahålla konkreta och verklighetsbaserade underlag för att utveckla verksamhetens arbetssätt, lönsamhet och övriga verksamhetsresultat i kund-, logistik och inköpsorganisationer.

Våra kundbenchmarking-rapporter är det underlag som behövs för att enkelt göra identifikation, val och prioritering av insatser i verksamheten.

Alla utvärderingar genomförs årligen, vilket gör det möjligt att löpande mäta effekten av den insatser som har verkställts – även i ljuset av konkurrenternas agerande på marknaden.

Därför är Gradient Benchmark ett viktig verktyg i både planering, implementering och utvärderingsfaserna. Våra rapporter är ofta en integrerad del av Kategoriplanering, Kundplanering, Affärsutvecklingsplaner och Strategiutveckling i våra uppdragsgivares organisationer.

Vår modell ger möjlighet för uppdragsgivaren att målsätta och skapa KPI:er på områden som annars är okända eller dolda - och därigenom kunna göra uppföljningar på de satsningar som genomförs i verksamheterna.

Vår modell besvarar de bakomliggande orsakerna till verksamhetens prestation och resultat.